Chính sách ưu đãi phí đối với khách hàng chuyển tiền ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt

Nam A Bank triển khai chính sách ưu đãi phí đối với Khách hàng chuyển tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung.

1. Đối tượng:

- Khách hàng Cá nhân có nhu cầu chuyển tiền nhằm mục đích ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

2. Chính sách ưu đãi:

- Miễn phí chuyển tiền trong hệ thống và ngoài hệ thống Nam A Bank.

- Miễn phí kiểm đếm.

3. Thời gian:

- Từ ngày 22/10/2016 đến hết 20/11/2016

4. Điều kiện áp dụng:

- Khách hàng thực hiện chuyển tiền qua kênh giao dịch tại quầy và kênh eBanking.

- Khách hàng phải mở tài khoản tại Nam A Bank để chuyển tiền đi.

5. Cách thức thực hiện:

Khách hàng chuyển tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung điền nội dung diễn giải trên giao dịch chuyển tiền bắt buộc có cụm từ: [ỦNG HỘ MIỀN TRUNG]

(Các giao dịch không rõ nội dung theo yêu cầu xem như không hợp lệ và không được xét miễn phí)

6. Liên hệ:

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

- Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc

- Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900 6679

Top