Chuyển tiền dễ dàng, nhận ngàn quà tặng, ưu đãi nhận tiền WU

1. Thời gian: từ 20/09/2017 – 03/11/2017 (chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc khi hết thời gian triển khai chương trình).

2. Sản phẩm khuyến mại: Nhận tiền WU.

3. Đối tượng khách hàng: Tất cả khách hàng cá nhân giao dịch nhận tiền dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union.

4. Phạm vi triển khai: Các điểm giao dịch WU của Nam A Bank tại các tỉnh/thành phố sau: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang, Tây Ninh.

5. Hình thức khuyến mại: quà tặng ngay (tiền mặt).

6. Nội dung khuyến mại:

Với mỗi giao dịch nhận tiền Western Union, khách hàng được nhận 01 quà tặng khuyến mại với giá trị quà tặng như sau:

Dịch vụ

Giá trị quà tặng

Số tiền nhận/giao dịch ≥ 200 USD (hoặc tiền tệ khác quy đổi tương đương)

30,000 VNĐ/giao dịch


7. Nguồn chi giải thưởng: chi phí quà tặng do BIDV tài trợ.

8. Thời gian, địa điểm trao thưởng:

- Khách hàng được nhận thưởng ngay tại đơn vị chi trả WU sau khi nhân viên ngân hàng hoàn tất thủ tục chi trả WU cho khách hàng.

9. Các quy định khác:

- Quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng:

 • Quyền lợi của khách hàng:

  • Khách hàng được thanh toán đầy đủ số tiền nhận qua dịch vụ Western Union và giá trị quà tặng.

 • Trách nhiệm của khách hàng:

  • Thực hiện đúng các quy định đã cam kết với Ngân hàng về chương trình.

- Quyền lợi, nghĩa vụ của ngân hàng:

 • Quyền lợi của ngân hàng:

  • Được quyền từ chối chi trả giá trị quà tặng nếu khách hàng tham gia chương trình không đúng các quy định tại văn bản này và các thoả thuận đã cam kết với ngân hàng.

  • Được quyền từ chối chi trả giá trị quà tặng đối với các giao dịch nhận tiền Western Union bị tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc Ngân hàng.

  • Nếu được khách hàng đồng ý, Ngân hàng được phép sử dụng hình ảnh và thông tin khách hàng nhận quà tặng tại ngân hàng vào mục đích quảng cáo mà không phải trả một khoản phí nào.

 • Trách nhiệm của Ngân hàng:

  • Thông báo rộng rãi công khai và đầy đủ thể lệ, thời gian chương trình khuyến mại tại các điểm giao dịch ở các địa bàn phải triển khai chương trình khuyến mại thuộc Ngân hàng.

  • Giữ bí mật số tiền nhận của khách hàng qua dịch vụ nhận tiền Western Union.

  • Thanh toán đầy đủ và chính xác số tiền của khách hàng nhận qua dịch vụ Western Union.

  • Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm do bị lợi dụng đối với các giao dịch nhận tiền Western Union bị tổn thất do lỗi của Ngân hàng.

  • Có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi chi trả giá trị quà tặng cho khách hàng để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Top