CHUYỂN TIỀN ĐÓN TẾT – GẮN KẾT TÌNH THÂN


1.      Thời gian khuyến mại: từ 08/01/2018 đến hết ngày 16/03/2018 (hoặc đến khi có thông báo dừng tùy theo thời điểm nào đến trước).

2.      Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ nhận tiền Western Union (WU).

3.      Đối tượng khách hàng: Tất cả khách hàng cá nhân giao dịch nhận tiền dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union tại Nam A Bank.

4.      Phạm vi triển khai: Tại tất cả các điểm giao dịch WU của Nam A Bank trên toàn hệ thống.

5.      Hình thức khuyến mại: Tặng tiền mặt cho khách hàng giao dịch và quay số may mắn cuối chương trình

6.      Nội dung khuyến mại:

6.1  Khuyến mại quay số may mắn cuối chương trình

-         Cách thức triển khai: Mỗi giao dịch nhận tiền WU của khách hàng sẽ nhận 01 mã số dự thưởng tương ứng với mã số chuyển tiền (MTCN).

-                                 Cơ cấu giải thưởng:

TT

Hình thức quà tặng

Số lượng quà tặng

Đơn giá (VND)

Tổng giá trị (VND)

1

Iphone 8 - 64GB

8

19.062.500

152.500.000

Tổng giá trị khuyến mại

152.500.000

6.2  Khuyến mại quà tặng ngay:

-         Áp dụng cho khách hàng nhận tiền WU số tiền lớn, khách hàng được nhận 01 quà tặng khuyến mại với giá trị như sau:

Điều kiện khuyến mại

Giá trị (VND)

Số tiền nhận/giao dịch ≥ 1.000 USD (hoặc tiền tệ khác quy đổi tương đương)

50.000

 

7.      Thời gian, địa điểm trao thưởng:

-         Quà tặng ngay: Khách hàng được nhận thưởng ngay bằng tiền mặt tại đơn vị chi trả WU sau khi nhân viên ngân hàng hoàn tất thủ tục chi trả WU cho khách hàng.

-         Quay số may mắn: Kết quả quay số và cách thức trao giải thưởng sẽ được thông báo đến khách hàng trúng thưởng vào cuối chương trình.

8.      Các quy định khác:

-         Quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng:

  • Quyền lợi của khách hàng: Khách hàng được thanh toán đầy đủ số tiền nhận qua dịch vụ Western Union và giá trị giải thưởng (nếu có).
  • Trách nhiệm của khách hàng:

* Thực hiện đúng các quy định về thể lệ của chương trình khuyến mại.

* Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi lại để nhận thưởng, nộp thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên (nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

-         Quyền lợi, nghĩa vụ của Nam A Bank

  • Quyền lợi của ngân hàng:

* Được quyền từ chối chi trả giải thưởng nếu khách hàng tham gia chương trình không thực hiện đúng các quy định.

* Được quyền từ chối chi trả giải thưởng đối với các giao dịch nhận tiền Western Union bị tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc Nam A Bank.

* Nam A Bank được phép sử dụng hình ảnh và thông tin khách hàng trúng thưởng vào mục đích quảng cáo mà không phải trả phí.

  • Trách nhiệm của Ngân hàng:

* Thông báo rộng rãi công khai và đầy đủ thể lệ, thời gian chương trình khuyến mại tại các điểm giao dịch của Nam A Bank, phổ biến và hướng dẫn nội dung của thể lệ đối với khách hàng đặc biệt là các quyền lợi của khách hàng tham gia chương trình.

* Giữ bí mật số tiền nhận của khách hàng qua dịch vụ nhận tiền Western Union.

* Thanh toán đầy đủ và chính xác số tiền của khách hàng nhận qua dịch vụ Western Union.

* Có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi chi trả giá trị giải thưởng cho khách hàng để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Top