Gói tín dụng 500 tỷ đồng - Khắc phục hậu quả do bão Damrey

1.    Thời gian: Từ 08/11/2017 đến 31/12/2017
2.    Phạm vi triển khai: tại các ĐVKD Nam A Bank thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk)

3.    Đối tượng: Khách hàng cá nhân và pháp nhân bị thiệt hại nặng do Bão Damrey vay với các mục đích sau:

TT
Mục đích vay
01
Xây dựng, sửa chữa nhà
02
Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu thuyền)
03
Sửa chữa cơ sở sản xuất kinh doanh
04
Sản xuất nông nghiệp nông thôn, chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản
05
Chi tiêu mua sắm các thiết bị, vật dụng sinh hoạt gia đình
4.    Số tiền vay:
-    Tối đa 01 tỷ đồng/khách hàng
5.    Điều kiện vay:
-    Ngoài các điều kiện vay vốn theo quy định của Nam A Bank, khách hàng phải được chính quyền địa phương cấp xã/phường/thị trấn xác nhận bằng văn bản có thiệt hại sau bão Damrey.
6.    Lãi suất cho vay và phí trả nợ trước hạn:
-    Lãi suất cho vay: Lãi suất ưu đãi 6%, cố định tối đa trong 12 tháng. Sau thời gian ưu đãi sẽ áp dụng Lãi suất theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ.
-    Phí trả nợ trước hạn: Thực hiện theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ
7.    Phương thức thu nợ
-    Lãi: trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần
-    Gốc: trả hàng tháng/quý (tùy theo thời hạn vay của Khách hàng)
-    Ân hạn nợ gốc 12 tháng nếu KH vay trung dài hạn.

Top