HÈ RỘN RÀNG – QUÀ NGẬP TRÀN CÙNG NAM A BANK ĐỒNG NAI

1.      Thời gian triển khai: Từ ngày 15/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018.

2.      Phạm vi triển khai: Nam A Bank Đồng Nai

3.      Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân

4.      Sản phẩm áp dụng:

-    Tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT).

-      Tất cả các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên giao dịch tại quầy (ngoại trừ Chứng chỉ tiền gửi). Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm Yêu thương cho con, Tiết kiệm Tích lũy, Tiết kiệm Hưng Thịnh, số tiền tại thời điểm mở sổ phải thỏa điều kiện tham gia chương trình.

5.      Loại tiền áp dụng: Đồng Việt Nam (VND)

6.      Hình thức khuyến mãi: Tặng quà và ưu đãi lãi suất

7.      Nội dung, điều kiện tham gia:

a.      Khách hàng mở TK TGTT

-      300 Khách hàng đầu tiên mở TK TGTT sẽ được ưu đãi:

+     Nhận quà tặng 01 Áo mưa Nam A Bank/Khách hàng

+     Miễn số dư tối thiểu TK TGTT trong 06 tháng kể từ thời điểm mở tài khoản (sau thời gian ưu đãi thực hiện theo quy định của Nam A Bank).

b.      Khách hàng gửi tiết kiệm

-      Khách hàng mở sổ tiết kiệm (STK)/Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) được nhận quà tặng và cộng thêm lãi suất so với biểu lãi suất niêm yết, cụ thể:

Stt

Kỳ hạn gửi

Số tiền gửi/STK, HĐTG

Quà tặng

Lãi suất cộng thêm/STK (*)

1

1 – 5 tháng

≥ 1 triệu

-

0.1%/năm

2

6 đến 11 tháng

< 100 triệu đồng

Áo mưa

0.2%/năm

Từ 12 tháng trở lên

0.3%/năm

3

6 đến 11 tháng

≥ 100 triệu đồng

Nón bảo hiểm

0.3%/năm

Từ 12 tháng trở lên

0.4%/năm

Ghi chú:

-         (*) Đối với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất trên STK của Khách hàng khi cộng thêm không vượt 5.5%/năm hoặc trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ). Lãi suất cộng thêm không áp dụng đối với sản phẩm Tiết kiệm Lợi ích nhân đôi.

-         Mỗi Khách hàng chỉ nhận 01 quà tặng trong thời gian triển khai chương trình.

8.      Lãi suất chương trình

-      Lãi suất chương trình áp dụng theo biểu lãi suất Tiết kiệm thông thường niêm yết từng thời kỳ.

-      Đối với sản phẩm Tiết kiệm Lợi ích nhân đôi, Tiết kiệm Yêu thương cho con, Tiết kiệm Tích lũy, Tiết kiệm Hưng Thịnh: áp dụng theo biểu lãi suất niêm yết của sản phẩm từng thời kỳ.

9.      Quy định chung

-      Một STK/HĐTG không được đồng thời tham gia CTKM khác khi tham gia chương trình này.

-      Khách hàng không được rút vốn trước hạn đối với STK/HĐTG tham gia CTKM (kể cả đối với sản phẩm tiết kiệm có quy định cho rút vốn từng phần trước hạn).

-      Quà tặng được tính theo từng STK/HĐTG. Khách hàng không được cộng dồn số tiền của nhiều STK/HĐTG để nhận quà tặng.

-      Đối với sản phẩm Tiết kiệm Hưng Thịnh; Tiết kiệm Yêu thương cho con; Tiết kiệm tích lũy, Khách hàng chỉ được nhận quà tặng trên số tiền gửi lần đầu tiên mở STK, không tính cộng dồn vào các kỳ kế tiếp (khi Khách hàng nộp thêm tiền vào STK).

-      Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.Top