Mở thẻ hoàn tiền – Thỏa sức chi tiêu

Hoàn ngay 400,000 VNĐ cho 900 khách hàng đầu tiên có tổng doanh số giao dịch hợp lệ từ 1,500,000 VNĐ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ từ ngày 15/02/2019 đến 15/05/2019.ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH

“MỞ THẺ HOÀN TIỀN – THỎA SỨC CHI TIÊU”

1.    Chương trình khuyến mãi:

-    Hoàn ngay 400,000 VNĐ cho 900 khách hàng đầu tiên có tổng doanh số giao dịch hợp lệ từ 1,500,000 VNĐ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

2.    Thời gian khuyến mãi dự kiến: Từ 15/02/2019 đến 15/05/2019 hoặc đến khi hết lượt ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước.

3.     Đối tượng áp dụng chương trình:

-    Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính thẻ tín dụng Nam A Bank JCB mở mới thẻ lần đầu và thẻ được phát hành từ ngày 15/02/2019 đến ngày 15/05/2019.

-    Không áp dụng cho:

·       Thẻ tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp.

·      Thẻ tín dụng Cán bộ nhân viên (CBNV) Nam A Bank, thẻ tín dụng cho người thân của CBNV Nam A Bank, thẻ phụ, thẻ Cash Card, thẻ gia hạn và thẻ cấp lại.

·       Khách hàng cấp thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm.

-  Lưu ý:

·       Ngày phát hành thẻ: là ngày thẻ được phát hành ghi nhận trên hệ thống Nam A Bank.

·       Mở mới thẻ lần đầu: Khách hàng chưa từng mở thẻ tín dụng tại Nam A Bank.

 

4.    Thời hạn hoàn tiền:

Ngày phát hành thẻ

Ngày giao dịch

Ngày hệ thống ghi nhận giao dịch không trễ hơn

Thời hạn hoàn tiền

15/02/2019 – 15/03/2019

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành

22/04/2019

Trong tháng 05/2019

16/03/2019 – 15/04/2019

22/05/2019

Trong tháng 06/2019

16/04/2019 – 15/05/2019

22/06/2019

Trong tháng 07/2019

Số tiền hoàn sẽ được Nam A Bank hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng Nam A Bank JCB của khách hàng.

5.    Các quy định khác:

-    Doanh số giao dịch được hiểu là giá trị giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.

-    Giao dịch hợp lệ phải được thực hiện trong thời gian khuyến mãi và ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong mục 4. Thời hạn hoàn tiền. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày xử lý) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch hợp lệ.

-    Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.

-    Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

-    Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thẻ không trong tình trạng chậm thanh toán và không trong tình trạng nghi ngờ phát sinh gian lận.

-    Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản thẻ tín dụng quốc tế thì doanh số giao dịch sẽ tự động bị hủy. Nam A Bank sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu quy đổi doanh số giao dịch nào vào hoặc sau ngày Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản.

-    Trong trường hợp Chủ thẻ có những giao dịch thanh toán trong thời gian chương trình nhưng không nhận được ưu đãi, vui lòng liên hệ Nam A Bank chậm nhất ngày 30/06/2019 để được giải đáp. Nam A Bank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp thông tin về giao dịch để tiện cho việc xem xét giải đáp. Nếu quá ngày 30/06/2019 mà Chủ thẻ không liên hệ với Nam A Bank, Nam A Bank có quyền không giải đáp và giải quyết các thắc mắc của Chủ thẻ.

-    Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.

6.    Kết quả:

Danh sách hoàn tiền chương trình “Mở thẻ hoàn tiền – Thỏa sức chi tiêu” Đợt 1. Xem tại đây

Danh sách hoàn tiền chương trình “Mở thẻ hoàn tiền – Thỏa sức chi tiêu” Đợt 2. Xem tại đây

Danh sách hoàn tiền chương trình “Mở thẻ hoàn tiền – Thỏa sức chi tiêu” Đợt 3. Xem tại đây

Top