NĂM MỚI ĐẾN, THANH TOÁN NHANH TAY - ĐÓN NGAY TÀI LỘC

1. Thời gian, phạm vi khuyến mại:

- Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 20/05/2017.

- Trên toàn hệ thống Nam A Bank.

2. Hình thức, đối tượng khuyến mại: Tặng tiền thưởng cho Khách hàng cá nhân khi tham gia chương trình.

3. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Nội dung

Giải thưởng (VNĐ)

Số lượng

Giá trị giải thưởng (VNĐ)

1

300 KH mở mới tài khoản, đăng ký Internet Banking gói cho phép chuyển khoản hoặc Gói Combo hoặc đăng ký thanh toán hóa đơn tự động và thanh toán hóa đơn thành công qua PAYOO.

50.000

300

15.000.000

2

Top 2 khách hàng thanh toán hóa đơn thành công qua PAYOO nhiều nhất.

Giải nhất: 5.000.000

3

15.000.000

Giải nhì: 3.000.000

3

9.000.000

Tổng cộng

306

39.000.000


4. Thể lệ chương trình:

Chương trình 1:

- Khách hàng mở mới tài khoản thanh toán và:

  + Đăng ký Internet Banking gói cho phép chuyển khoản hoặc;

  + Đăng ký Combo hoặc;

  + Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động;

Và thanh toán hóa đơn thành công tối thiểu 100.000 VNĐ/hóa đơn qua PAYOO trên bất kỳ hình thức nào (NHĐT, tại quầy nhưng không bao gồm thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt); không áp dụng cho khách hàng đăng ký gói tối ưu.

- Chương trình diễn ra trong 3 tháng, công bố và trao thưởng theo tháng, có thể kết thúc sớm nếu đạt 300 Khách hàng thỏa điều kiện.

Chương trình 2:

- Khách hàng thanh toán hóa đơn thành công tối thiểu 100.000 VNĐ/hóa đơn qua PAYOO trên bất kỳ hình thức nào (NHĐT, tại quầy nhưng không bao gồm thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt).

- Khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn thành công nhiều nhất, nhì sẽ nhận thưởng.

- Khách hàng phải có tối thiểu 10 hóa đơn trong mỗi kỳ thi đua.

- Khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn bằng nhau, xét khách hàng có tổng giá trị giao dịch thanh toán hóa đơn nhiều nhất.

- Chương trình diễn ra trong 3 tháng, công bố và trao thưởng theo tháng.

- Trong 3 kỳ thi đua mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 lần.

5. Thông tin liên hệ:

- Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

- Hotline Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 6679.

Top