Nạp tiền, Thanh toán liền tay - Có ngay tiền thưởng

1. Dịch vụ khuyến mại:

- Dịch vụ Topup (nạp tiền điện thoại) trên Internet Banking

- Dịch vụ Bill Payment (Thanh toán hóa đơn) qua VNPAY trên Internet Banking

2. Thời gian, phạm vi khuyến mại:

- Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 28/06/2016

- Trên toàn hệ thống Nam A Bank

3. Hình thức, đối tượng khuyến mại:

- Dành cho khách hàng cá nhân đăng ký mới hoặc đang sử dụng Internet Banking của Nam A Bank.

- Tặng tiền cho khách hàng đăng ký mới Internet Banking gói cho phép chuyển khoản và thực hiện thành công giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc thanh toán hóa đơn qua VNPAY trên Internet Banking;

- Tặng tiền cho khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn thành công qua VNPAY nhiều nhất trên Internet Banking.

4. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Tiền thưởng (VND)

Số lượng

Tổng Tiền (VND)

1

Giải thưởng 1:

500 khách hàng đăng ký mới Internet Banking gói cho phép chuyển khoản và có phát sinh giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc thanh toán hóa đơn thành công qua VNPAY trên Internet Banking.

50.000

500

25.000.000

2

Giải thưởng 2:

Top 3 khách hàng thanh toán hóa đơn thành công qua VNPAY trên Internet Banking nhiều nhất.

500.000

9

4.500.000

TỔNG CỘNG

29.500.000


5. Giá trị giải thưởng:

- Tổng giá trị giải thưởng: 29.500.000VND (Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

6. Thể lệ chương trình:

     a. Giải thưởng 1:

- 500 khách hàng đầu tiên kể từ ngày triển khai chương trình, thỏa mãn cả 02 điều kiện sau sẽ được nhận thưởng:

     + Khách hàng đăng ký mới Internet Banking gói cho phép chuyển khoản. Không chấp nhận trường hợp khách hàng hủy và kích hoạt lại dịch vụ;

     + Khách hàng có phát sinh giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc thanh toán hóa đơn thành công qua VNPAY trên Internet Banking.

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch nạp tiền điện thoại (tối thiểu 100.000VND/lần nạp) hoặc thanh toán hóa đơn thành công (tối thiểu 100.000VND/hóa đơn) qua VNPAY trên Internet Banking.

- Chương trình diễn ra trong 03 tháng, công bố và trao giải thưởng theo tháng, có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đạt 500 khách hàng thỏa mãn điều kiện.

     b. Giải thưởng 2:

- 03 khách hàng/ tháng thỏa mãn cả 02 điều kiện sau sẽ được nhận thưởng:

     + Khách hàng cũ hoặc khách hàng đăng ký mới Internet Banking gói cho phép chuyển khoản;

     + Khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn thành công nhiều nhất qua VNPAY trên Internet Banking với tổng số tiền thanh toán tối thiểu 1.000.000VND.

- Nếu các khách hàng có số lượng hóa đơn bằng nhau, xét khách hàng có doanh số thanh toán cao nhất.

- Trong thời gian khuyến mại, mỗi khách hàng chỉ nhận 01 giải thưởng.

7. Quy định về trao thưởng:

- Vào cuối mỗi kỳ, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và công bố trao giải thưởng cho các khách hàng trúng giải.

- Giải thưởng sẽ được thông báo và chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại Nam A Bank trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của kỳ kế tiếp.

- Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Nam A Bank: http://namabank.com.vn

8. Các quy định khác:

- Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ tại các điểm giao dịch của Nam A Bank hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng – Hội sở Nam A Bank theo số điện thoại 1900 6679;

- Nam A Bank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, giá trị từng loại giải thưởng trên các phương tiện thông tin gồm: Website của Nam A Bank (http://namabank.com.vn), và công bố danh sách khách hàng trúng thưởng trên website của Nam A Bank (http://namabank.com.vn);

- Nam A Bank có quyền thay đổi nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại;

- Nam A Bank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng của ngân hàng công bố có sai sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, Nam A Bank có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho khách hàng trúng thưởng.

- Nam A Bank đảm bảo việc tổ chức chương trình khuyến mại phải mang tính công khai và minh bạch;

- Nam A Bank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại của Ngân hàng khi có nhu cầu mà không cần trả thêm bất cứ phí, chi phí nào;

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Nam A Bank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

- Cá nhân nhận thưởng chịu các khoản thuế, phí phát sinh (nếu có).

Top