XÀI THẺ HOÀN TIỀN 10%

 

Tận hưởng niềm vui mua sắm với ưu đãi HOÀN TIỀN 10% khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank.

              Hoàn tiền 10% (tối đa 100,000 VNĐ) cho 50 giao dịch hợp lệ* sớm nhất vào mỗi ngày.

              Hoàn thêm 500,000 VNĐ cho 10 khách hàng có tổng doanh số giao dịch cao nhất vào mỗi tháng.

* Giao dịch hợp lệ là giao dịch chi tiêu từ 500,000 VNĐ trở lên, được thực hiện từ 08h00 đến 23h59 trong ngày. Không bao gồm giao dịch rút/ ứng tiền mặt. Chương trình áp dụng điều khoản và điều kiện.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C
HI TIẾT ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“ XÀI THẺ HOÀN TIỀN 10% ”


1.    
Thời gian khuyến mãi dự kiến:

   01/10/2018 đến 31/12/2018 hoặc đến khi hết kinh phí, tùy điều kiện nào đến trước.

2.      Đối tượng áp dụng chương trình:

-    Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank (bao gồm khách hàng hiện hữu và khách hàng mới).

-    Không áp dụng cho: khách hàng doanh nghiệp, khách hàng mở thẻ theo chính sách A06 – VIP, khách hàng có tổng hạn mức tín dụng trên 1,000,000,000 VNĐ. 

3.      Chương trình khuyến mãi:

Ưu đãi 1:

-     Hoàn tiền 10% (tối đa 100,000 VNĐ) cho 50 giao dịch hợp lệ sớm nhất vào mỗi ngày.

-    Mỗi mã khách hàng (CIF) được hoàn tối đa 1 giao dịch/1 ngày, tối đa 2 giao dịch/1 tháng với tổng số tiền hoàn tối đa 200,000 VNĐ/tháng.

-    Giao dịch hợp lệ là giao dịch có giá trị từ 500,000 VNĐ trở lên, là giao dịch thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được thực hiện từ 08h00 đến 23h59 trong ngày, được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.

Ưu đãi 2:

-   10 khách hàng có tổng doanh số giao dịch cao nhất vào mỗi tháng sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền 500,000 VNĐ.

4.      Thời hạn hoàn tiền:

Ngày giao dịch

Ngày hệ thống ghi nhận
giao dịch không trễ hơn

Thời hạn hoàn tiền

01/10 – 31/10/2018

10/11/2018

Cuối tháng 11/2018

01/11 – 30/11/2018

10/12/2018

Cuối tháng 12/2018

01/12 – 31/12/2018

10/01/2019

Cuối tháng 01/2019

Số tiền hoàn sẽ được Nam A Bank hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank của khách hàng.

5.      Các quy định chi tiết:

-     Giao dịch hợp lệ phải được thực hiện trong thời gian khuyến mãi và ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong mục e Thời hạn hoàn tiền. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày xử lý) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch hợp lệ.

-     Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.

-    Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thẻ không trong tình trạng chậm thanh toán và không trong tình trạng nghi ngờ phát sinh gian lận.

-    Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản thẻ tín dụng quốc tế thì doanh số giao dịch sẽ tự động bị hủy. Nam A Bank sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu quy đổi doanh số giao dịch nào vào hoặc sau ngày Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản.

-    Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

-     Kết quả sẽ được tính trên thứ tự thời gian Chủ thẻ thực hiện giao dịch (ngày giao dịch). Trong trường hợp có nhiều hơn hai (02) Chủ thẻ thực hiện giao dịch trong cùng thời gian, Chủ thẻ có tổng doanh số giao dịch trong tháng lớn hơn sẽ được nhận tiền hoàn. Tiêu chí xem xét theo thứ tự là thời gian/ tổng doanh số giao dịch/ tổng hạn mức tín dụng.

-     Trong trường hợp Chủ thẻ có những giao dịch thanh toán trong thời gian chương trình nhưng không nhận được ưu đãi, vui lòng liên hệ Nam A Bank chậm nhất ngày 31/01/2019 để được giải đáp. Nam A Bank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp thông tin về giao dịch để tiện cho việc xem xét giải đáp. Nếu quá ngày 31/01/2019 mà Chủ thẻ không liên hệ với Nam A Bank, Nam A Bank có quyền không giải đáp và giải quyết các thắc mắc của Chủ thẻ.

-    Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc

6. Kết quả:
   -     Danh sách khách hàng nhận thưởng Chương trình Xài thẻ hoàn tiền 10% - Đợt 1 (01/10/2018 – 31/10/2018). Xem tại đây.
   -     Danh sách khách hàng nhận thưởng Chương trình Xài thẻ hoàn tiền 10% - Đợt 2 (01/11/2018 – 30/11/2018). Xem tại đây.
   -     Danh sách khách hàng nhận thưởng Chương trình Xài thẻ hoàn tiền 10% - Đợt 3 (01/12/2018 – 31/12/2018). Xem tại đây.

Top