Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu


Nam A Bank triển khai chương trình “Đồng hành cùng Doanh nghiệp xuất nhập khẩu” nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Doanh nghiệp vay và trả nợ bằng VND với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm để thanh toán tiền hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của Quý Doanh nghiệp.
Hạn mức chương trình: 500 tỷ đồng.
Thời gian triển khai: Từ ngày 13/01/2015 đến ngày 31/12/2015 hoặc đến khi hết hạn mức của chương trình.
Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
Đối tượng: Khách hàng Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Lãi suất ưu đãi: Từ 5%/năm – 8%/năm.
Điều kiện tham gia:
- Khách hàng là nhà xuất khẩu phải ký Hợp đồng Forward cam kết bán ngoại tệ cho Nam A Bank;
- Khách hàng là nhà nhập khẩu phải sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế và mua ngoại tệ thanh toán tại Nam A Bank đối với lô hàng nhập khẩu được Nam A Bank tài trợ;
- Loại tiền vay: VND;
- Thời hạn vay: Tối đa 06 tháng.
Liên hệ
Đến các đơn vị Nam A Bank gần nhất
Gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679

Top