Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính TP HCM 26/04/2017 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
3 Giám đốc PGD TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 28/04/2017 Xem chi tiết
4 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
5 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh Vũng Tàu 28/04/2017 Xem chi tiết
6 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 28/04/2017 Xem chi tiết
7 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 28/04/2017 Xem chi tiết
8 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 28/04/2017 Xem chi tiết
9 Chuyên viên Thẩm định Thẻ - Trung tâm Thẻ Xem chi tiết
10 Chuyên viên Thu hồi nợ Thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 15/05/2017 Xem chi tiết
11 Phó Giám đốc Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP HCM 20/04/2017 Xem chi tiết
12 Phó Phòng Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP.HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
13 Chuyên viên vận hành Trung tâm Thẻ TP. HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ TP. HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
15 Chuyên viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh Doanh Vốn TP HCM 15/05/2017 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Tài trợ thương mại - Trung tâm Kinh doanh TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
17 Phó Giám đốc – Trung tâm Thanh toán TP HCM 20/04/2017 Xem chi tiết
18 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng) TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
19 Chuyên viên Thẩm định giá – Công ty AMC TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
20 Trưởng bộ phận QLBH & NC CLDV - Trung tâm Dịch vụ Khách hàng TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
[1]23  
Top