Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Tuyển dụng TP.HCM 15/03/2018 Xem chi tiết
2 Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh 15/03/2018 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Quản lý dịch vụ – Trung tâm Ngân hàng số TP. HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
4 Giám đốc PGD Đà Nẵng 15/03/2018 Xem chi tiết
5 Phó Giám đốc Phòng Giao dịch – PGD Chơn Thành Bình Phước 15/03/2018 Xem chi tiết
6 Giám đốc / Phó Giám đốc Trung tâm Bán hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 15/03/2018 Xem chi tiết
7 Trưởng Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân Hội sở - Hồ Chí Minh 15/03/2018 Xem chi tiết
8 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu 15/03/2018 Xem chi tiết
9 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 15/03/2018 Xem chi tiết
10 Trưởng bộ phận Bán hàng – Trung tâm Bán hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 15/03/2018 Xem chi tiết
11 Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản Hội sở - Hồ Chí Minh 15/03/2018 Xem chi tiết
12 Chuyên viên – Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ TP.HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
13 Trưởng bộ phận Xử lý nợ Hội sở - Hồ Chí Minh 15/03/2018 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Phòng Quản trị Nguồn vốn TP HCM 15/03/2018 Xem chi tiết
15 Kiểm soát viên HCM,Bình Phước 15/03/2018 Xem chi tiết
16 Trưởng/Phó Bộ phận Vận hành Kỹ thuật TP HCM 15/03/2018 Xem chi tiết
17 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 15/03/2018 Xem chi tiết
18 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 15/03/2018 Xem chi tiết
19 Trưởng Bộ phận Giám sát tín dụng và Báo cáo thống kê Hội sở - Hồ Chí Minh 31/01/2018 Xem chi tiết
20 Giao dịch viên HCM,Nha Trang,Đà Nẵng,Hà Nội, VũngTàu, Bình Dương 15/03/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top