Mobile Banking

Là kênh phân phối sản phẩm dịch vụ thuộc dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking) được cung cấp cho khách hàng thông qua thiết bị di động, giúp khách hàng kết nối và thực hiện giao dịch trên tài khoản mà không cần phải đến Ngân hàng.

Hệ điều hành
Trả lời

Mobile Banking Nam A Bank hỗ trợ cho các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) sử dụng các hệ điều hành: 

    + iOS có version 5.0 trở lên (các dòng iPhone, iPad), 

    + Android (Samsung, HTC, LG, … )

    + Symbian (các dòng máy của điện thoại Nokia), 

    + BlackBerry có version 4.5 trở lên (các dòng máy của điện thoại BlackBerry).

Tra cứu và tải ứng dụng Mobile Banking cho các thiết bị phù hợp (hỗ trợ) ứng dụng Mobile Banking:
http://mobile.vnpay.vn/wapNAB/Manual.aspx

Ngoài ra, để tải ứng dụng Mobile Banking:

    + Với hệ điều hành iOS: https://itunes.apple.com/us/app/namabank/id546269919?ls=1&mt=8 
hoặc vào Apple Store, tìm kiếm theo từ khóa "NamABank", tên phát hành: VNPAY

    + Với hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpay.namabank
hoặc vào Google Play, tìm kiếm theo từ khóa "NamABank", tên phát hành: VNPAY

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng phải có tài khoản tại Nam A Bank.

Khách hàng phải đăng ký dịch vụ SMS Banking tại Nam A Bank.

Tiện ích
Trả lời

Miễn phí đăng ký sử dụng

Truy vấn số dư tài khoản, liệt kê lịch sử giao dịch tài khoản khách hàng,

Chuyển khoản trong nội bộ Nam A Bank,

Chuyển khoản trong nước,

Thanh toán hóa đơn dịch vụ (điện, điện thoại di động, điện thoại cố định, ADSL, …),

Nạp tiền điện thoại,

Đăng ký sử dụng dịch vụ Phone Banking Nam A Bank,

Truy vấn lãi suất, tỷ giá, mạng lưới ATM, khóa thẻ ,.. của Nam A Bank

Đặc tính
Trả lời

Loại tiền giao dịch: VNĐ

Áp dụng theo hạn mức chuyển khoản của gói dịch vụ Chuẩn của dịch vụ Internet Banking
  
(*) Không giới hạn số lần giao dịch trong ngày

Biểu phí
Trả lời

Theo biểu phí hiện hành của Nam A Bank.

Hồ sơ đăng ký
Trả lời

Mang theo CMND/ Hộ chiếu.

Điền mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ eBanking (theo mẫu Nam A Bank)

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top