Dịch vụ thanh toán trực tuyến

Là dịch vụ giúp khách hàng có đăng ký dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử của Nam Á Bank và sử dụng thông tin Thẻ ghi nợ nội địa Nam A Card, Thẻ tín dụng quốc tế Master Card, Thẻ trả trước để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp trên các website của nhà cung cấp có liên kết thanh toán bằng thẻ do Ngân hàng Nam Á phát hành.

Tiện ích
Trả lời

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, đi lại để mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Có thể đặt hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến với nhà cung cấp dịch vụ và giao hàng tận nơi.

So sánh, lựa chọn hàng hóa/dịch vụ một cách dễ dàng thông qua bảng giá và catologue.

Thanh toán
Trả lời

Chuyển tiền từ tài khoản người mua hàng mở tại Nam A Bank qua tài khoản của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ mở tại Nam A  Bank khi có yêu cầu thanh toán của người mua hàng.

Thủ tục
Trả lời

Đem theo CMND / hộ chiếu

Điền vào hồ sơ mở tài khoản, mở thẻ Nam A Card tại Nam A Bank

Điền vào mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ Sms banking và Internet Banking (gói chuyển khoản).

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top