Sản phẩm tiền gửi

Gói Combo

Là bộ sản phẩm trọn gói, gồm tài khoản tiền gửi thanh toán gắn với thẻ ATM, dịch vụ Ngân hàng điện tử hiện đại (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking, Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7) nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tài khoản của Khách hàng.

Xem thêm
Gói tài khoản tối ưu

Là bộ sản phẩm trọn gói bao gồm tài khoản tiền gửi thanh toán gắn với thẻ ATM, dịch vụ Ngân hàng điện tử hiện đại (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking…) và các dịch vụ/tiện ích gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tài khoản của Khách hàng.

Xem thêm
Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân tại Nam A Bank nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của cá nhân đó đối với Nam A Bank hoặc đối với các bên liên quan.

Xem thêm
Tiền gửi thanh toán

Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân nhằm mục đích thực hiện các giao dịch qua ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

Xem thêm
Top