Chứng minh năng lực tài chính

Là hình thức cho vay trong đó Nam A Bank cấp vốn vay cho khách hàng để hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ xét cấp Visa để đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động, khám chữa bệnh cho chính người vay hoặc người thân.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam.

Tiện ích
Trả lời

Thủ tục đơn giản, thuận tiện.

Hạn mức cho vay cao.

Khách hàng dùng chính sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm.

Đặc tính
Trả lời

Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn.

Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng.

Hồ sơ thủ tục
Trả lời

Giấy đề kiêm phương án vay vốn và thẩm định tín dụng (theo mẫu Nam A Bank).

CMND/Hộ chiếu, HKTT/KT3.

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Các loại giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top