Vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Là giải pháp tài chính với những đặc điểm và tiện ích phù hợp, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Đối tượng
Trả lời

Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại khu vực nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 

Hộ kinh doanh hoạt động tại khu vực nông thôn

Chủ trang trại

Đặc điểm
Trả lời

Loại tiền vay: VND

Mức vay: 

   + Tối đa 85% tổng chi phí của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc phương án, dự án đầu tư. 
 
   + Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống của cư dân tại khu vực nông thôn liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn của Chính phủ, mức vay tối đa 70% nhu cầu vốn.

Phương thức vay: Cho vay từng lần, cho vay hạn mức

Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm)

Phương thức trả nợ: Gốc và lãi trả định kỳ

Được hưởng mức lãi suất vay ưu đãi theo quy định

Đa dạng lĩnh vực tài trợ (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp...)

Điều kiện
Trả lời

Có hộ khẩu thường trú/KT3 tại địa bàn nơi có trụ sở Nam A Bank; hoặc cá nhân có địa điểm kinh doanh (trên Giấy đăng ký kinh doanh) và hoạt động kinh doanh thực tế trên cùng địa bàn với phạm vi hoạt động của ĐVKD mặc dù cá nhân đó có Hộ khẩu thường trú/KT3 khác địa bàn.

Có tài sản bảo đảm theo quy định của Nam A Bank

Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

Có nguồn thu đảm bảo khả năng trả nợ

Các điều kiện khác theo quy định Nam A Bank.

Hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn và kế hoạch trả nợ (theo mẫu Nam A Bank);

Hồ sơ pháp lý của khách hàng: CMND/Hộ chiếu, chứng minh quân đội, HKTT/KT3

Giấy đăng ký kết hôn/Xác nhận độc thân,…

Giấy ủy quyền (áp dụng đối với khách hàng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh)

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn

Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập

Hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm

Các loại giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  
Tính số tiền vay

Đăng ký ngay Vay Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn

Top