Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ quốc tế

Thẻ ghi nợ quốc tế: Là thẻ ghi nợ quốc tế kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT) VND mang thương hiệu MasterCard do Ngân hàng Nam Á phát hành. Thẻ được sử dụng để giao dịch tại ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ có biểu tượng MasterCard trên toàn thế giới.

Xem thêm
Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ ghi nợ nội địa: Là thẻ ghi nợ nội địa kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT) VND mang thương hiệu Napas, do Nam A Bank phát hành. Thẻ được sử dụng để giao dịch tại các máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ có logo Napas trên toàn quốc.

Xem thêm
Top