Thẻ trả trước

Thẻ trả trước vô danh quốc tế

Nam A Bank Gift Card - Món quà lý tưởng cho tất cả mọi người

Xem thêm
Thẻ trả trước vô danh nội địa

Nam A Bank Gift Card - Món quà lý tưởng cho tất cả mọi người.

Xem thêm
Thẻ trả trước quốc tế

Thẻ trả trước quốc tế do Ngân hàng Nam Á phát hành thuộc dòng sản phẩm thẻ trả trước là phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt linh hoạt, an toàn và được chấp nhận toàn cầu. Thẻ được sử dụng để giao dịch tại ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ có biểu tượng MasterCard trên toàn thế giới. Khách hàng có thể sử dụng toàn bộ số tiền trong thẻ.

Xem thêm
Thẻ trả trước nội địa

Thẻ trả trước nội địa: Là phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt linh hoạt, an toàn và được chấp nhận tại Việt Nam. Khách hàng có thể sử dụng toàn bộ số tiền trong thẻ.

Xem thêm
Top