Vay mua xe ô tô dành cho khách hàng pháp nhân

 

Đối tượng áp dụng
Trả lời

Pháp nhân

Mục đích tài trợ
Trả lời

Đầu tư/mua xe ô tô phục vụ nhu cầu chuyển chở cán bộ nhân viên, nhu cầu đi lại giao dịch, công tác, nhu cầu kinh doanh vận tải hàng hóa/hành khách và các nhu cầu khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Tiện ích
Trả lời

Đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng: mua xe mới, mua xe đã qua sử dụng, mua xe phục vụ nhu cầu chuyên chở/ đi lại giao dịch, mua xe phục vụ kinh doanh vận tải hàng hóa/hành khách, mua xe phục vụ sản xuất kinh doanh,…;

Chấp nhận bảo đảm bằng chính xe mua hoặc tài sản khác theo quy định của Nam A Bank;

Đặc biệt Nam A Bank thường xuyên triển khai các Gói tín dụng ưu đãi với lãi suất hấp dẫn dành riêng cho sản phẩm.

Đặc điểm
Trả lời

Mức cho vay: Tối đa đến 100% giá trị xe mua.

Thời hạn vay: Tối đa đến 84 tháng.

Tỷ lệ cho vay/giá trị tài sản bảo đảm là chính xe mua: Tối đa đến 80%.

Loại tiền cho vay: VND.

Phương thức vay: Từng lần.

Phương thức trả nợ:

  • Lãi: Hàng tháng theo dư nợ thực tế;

  • Gốc: Trả hàng tháng/quý theo thỏa thuận giữa Nam A Bank và khách hàng.

Lãi suất, phí: Theo Biểu lãi suất, Biểu phí dành cho khách hàng pháp nhân từng thời kỳ của Nam A Bank.

Điều kiện vay vốn: Đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của Nam A Bank.

Hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị kiêm Phương án vay vốn (theo mẫu);

Hợp đồng mua bán xe/ Hóa đơn mua bán xe/ Đăng ký xe…;

Hồ sơ pháp lý khách hàng, Hồ sơ tài chính, Hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm;

Các chứng từ khác có liên quan đến khoản vay.

Liên hệ
Trả lời

Vui lòng đến các điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank trên toàn quốc.

Top