Nam A Bank thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Nam Á thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm trang bị hệ thống Công nghệ Server Thẻ và bổ sung cho hạ tầng DR” theo các nội dung chi tiết như sau:

-    Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Nam Á;

-    Tên gói thầu: Mua sắm trang bị hệ thống Công nghệ Server Thẻ và bổ sung cho hạ tầng DR;

-    Nguồn vốn: vốn điều lệ của Ngân hàng (3,021,165,960,000VNĐ);

-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

-    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

-    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):  từ 09 giờ 00, ngày 18/04/2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 13/05/2017;

-    Địa điểm phát hành HSMT:  Phòng Hành chánh Quản trị - Ngân hàng TMCP Nam Á. Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.39296699 (số lẻ: 80459); fax: 08.39296688

-    Giá bán 01 bộ HSMT: 2,000,000 vnđ (Hai triệu đồng)

-    Bảo đảm dự thầu: 545,000,000 VNĐ (Năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng), bằng bảo lãnh Ngân hàng.

-    Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 13/05/2017;

-    Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 13/05/2017;

Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu; đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Thông báo gốc xin vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Top