NAM A BANK TIẾP TỤC DUY TRÌ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Bằng việc vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, vừa qua, Nam A Bank đã vinh dự tiếp tục được duy trì chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm thứ 2.

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Nam A Bank trong suốt quá trình duy trì và áp dụng HTQLCL kể từ năm 2016, khi BVC cùng tổ chức kiểm định UKAS (United Kingdom Accereditation Service) đánh giá và cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với hai lĩnh vực: Quản lý hoạt động cấp tín dụng và Huy động tiền gửi. 

Cụ thể, ngoài việc đảm bảo các chuẩn mực theo quy định của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các quy định của pháp luật, Nam A Bank đã không ngừng chuẩn hóa, cải tiến hệ thống, quá trình nghiệp vụ cũng như luôn cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng theo phương châm “Ngân hàng đẹp – Dịch vụ tốt”.

Nói về thành tích này của Nam A Bank, các chuyên gia đánh giá cho biết: “Nam A Bank đã và đang duy trì, đáp ứng tốt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng như những tiêu chí theo luật định. Để đạt kết quả xuất sắc trong đợt đánh giá tái chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào năm 2019, Nam A Bank cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động cải tiến nội bộ nhằm phát huy năng lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến khách hàng”.

Theo đó, Ông Huỳnh Chí Hiếu - Giám đốc Khối Vận hành kiêm Trưởng Ban chỉ đạo dự án ISO 9001:2015 chia sẻ sẽ luôn đồng hành cùng các đơn vị cho mục tiêu duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của Nam A Bank trong thời gian tới. 

ISO 9001:2015 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho Hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng theo phương pháp tiếp cận theo quá trình dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - thực hiện, Check - Kiểm tra và Act - Cải tiến). Để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn này, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ, hiệu quả các yêu cầu quy định của Tiêu chuẩn, đem đến lợi ích thực sự cho khách hàng.

Top