Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Thanh toán trong nước Hội sở - Hồ Chí Minh 30/03/2019 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
3 Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro Hội sở - Hồ Chí Minh 30/03/2019 Xem chi tiết
4 Thực tập sinh tiềm năng 2019 Hội sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
5 Thực tập viên tiềm năng Thành phố HCM 31/03/2019 Xem chi tiết
6 Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
8 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO Hội sở 31/03/2019 Xem chi tiết
9 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Trên toàn hệ thống 31/03/2019 Xem chi tiết
10 Cộng tác viên bán hàng Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn hệ thống 31/03/2019 Xem chi tiết
11 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
13 Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự và Đào tạo Hội sở - Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
14 Chuyên viên QHKH Cá nhân An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 31/03/2020 Xem chi tiết
15 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 31/03/2019 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Tư vấn An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 31/03/2019 Xem chi tiết
17 Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019 Xem chi tiết
18 Giám đốc PGD Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà... xem chi tiết 31/03/2019 Xem chi tiết
19 Giao dịch viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 31/03/2019 Xem chi tiết
20 Kiểm soát viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 31/03/2019 Xem chi tiết
[1]234  
Top