Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
2 Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
4 Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
5 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng TP HCM 30/06/2019 Xem chi tiết
6 Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội, Phú Thọ, Đắk Nông 30/06/2019 Xem chi tiết
7 Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Đức Trọng, Lâm Hà, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Krông Buk, Krông Păc) Đức Trọng, Lâm Hà, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Krông Buk 30/06/2019 Xem chi tiết
8 Kiểm soát viên (Đức Trọng, Lâm Hà, Krông Buk) Đức Trọng, Lâm Hà, Krông Buk 30/06/2019 Xem chi tiết
9 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền (Krông Buk, Đức Trọng, Lâm Hà) Krông Buk, Đức Trọng, Lâm Hà 30/06/2019 Xem chi tiết
10 Trưởng phòng kinh doanh (Hà Nội) Hà Nội 15/06/2019 Xem chi tiết
11 Nhân viên Ngân quỹ Phú Thọ, Lâm Đồng 30/06/2019 Xem chi tiết
12 Giám đốc Phòng Giao dịch Cẩm Khê (Chi nhánh Phú Thọ), Phòng Giao dịch Thanh Thủy (Chi nhánh Phú Thọ) Phú Thọ 30/06/2019 Xem chi tiết
13 Giám đốc Phòng Giao dịch Thăng Long (Chi nhánh Hà Nội) Thăng Long (Hà Nội) 30/06/2019 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Định chế tài chính Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
15 Phó phòng Xử lý nợ Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Xử lý nợ Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
17 Phó phòng Pháp lý và tuân thủ Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
18 Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
19 Chuyên viên Thanh toán trong nước Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - Hồ Chí Minh 30/06/2019 Xem chi tiết
[1]2345  
Top