Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT) Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
3 Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT) Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
4 Giao dịch viên Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 29/09/2019 Xem chi tiết
5 Chuyên viên QHKH Cá nhân Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 29/09/2019 Xem chi tiết
6 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 29/09/2019 Xem chi tiết
7 Nhân viên Bảo vệ Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 29/09/2019 Xem chi tiết
8 Chuyên viên Định chế tài chính Hội Sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
9 Giám đốc Phòng Giao dịch (cụm Phú Thọ) Phú Thọ 29/09/2019 Xem chi tiết
10 Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chính Lâm Đồng 29/09/2019 Xem chi tiết
11 Chuyên viên Quản lý GD&KQ (Bộ phận Quản lý giao dịch tại quầy) Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Quản lý GD&KQ (Hỗ trợ tác nghiệp nghiệp vụ tín dụng) Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
13 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Quản lý rủi ro mức đủ vốn Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
15 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng) Hội sở - Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
16 Chuyên viên quản lý và phát triển sản phẩm tiền gửi Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
18 Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
19 Chuyên viên Thanh toán quốc tế Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 29/09/2019 Xem chi tiết
[1]23456  
Top