Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Hội sở - Hồ Chí Minh 15/07/2018 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Thiết kế – Phòng Thương hiệu Hội sở 30/06/2018 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Đầu tư – Phòng Kinh doanh vốn Hội sở 30/06/2018 Xem chi tiết
4 Chuyên viên Vận hành và hỗ trợ Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ - Hội sở HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
5 Chuyên viên Sản phẩm và phát triển kinh doanh Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ - Hội sở HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Quản lý rủi ro – Ban cho vay tiêu dùng nhỏ Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ - Hội sở HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
7 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền Chi nhánh tại HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
8 Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2018 Xem chi tiết
9 Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ TP. HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
10 Nhân viên Lái xe Vũng Tàu 30/06/2018 Xem chi tiết
11 Chuyên viên Tuyển dụng TP.HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
12 Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 30/06/2018 Xem chi tiết
13 Phó Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 30/06/2018 Xem chi tiết
14 Giám đốc PGD Đà Nẵng,TP.HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
15 Phó Giám đốc PGD Bình Long Bình Phước 30/06/2018 Xem chi tiết
16 Trưởng/ Phó Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2018 Xem chi tiết
17 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh TP.HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
18 Trưởng Bộ phận Kinh doanh TP.HCM 30/06/2018 Xem chi tiết
19 Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2018 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản Hội sở - Hồ Chí Minh 30/06/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top