Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Giám đốc Phòng Giao dịch Cẩm Khê (Chi nhánh Phú Thọ), Phòng Giao dịch Thanh Thủy (Chi nhánh Phú Thọ) Phú Thọ 30/06/2019 Xem chi tiết
2 Giám đốc Phòng Giao dịch Thăng Long (Chi nhánh Hà Nội) Thăng Long (Hà Nội) 30/06/2019 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Định chế tài chính Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
4 Phó phòng Xử lý nợ Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
5 Chuyên viên Xử lý nợ Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
6 Phó phòng Pháp lý và tuân thủ Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
7 Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
8 Chuyên viên Thanh toán trong nước Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
9 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
10 Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
11 Thực tập sinh tiềm năng 2019 Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
12 Thực tập viên tiềm năng Thành phố HCM 31/05/2019 Xem chi tiết
13 Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
15 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO Hội sở 31/05/2019 Xem chi tiết
16 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Trên toàn hệ thống 31/05/2019 Xem chi tiết
17 Cộng tác viên bán hàng Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn hệ thống 31/05/2019 Xem chi tiết
18 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
19 Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự và Đào tạo Hội sở - Hồ Chí Minh 31/05/2019 Xem chi tiết
[1]234  
Top