Tỉ giá ngoại tệ (Ngày16/06/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.775,00 ₫ 15.960,00 ₫ 16.112,00 ₫
CAD 17.117,00 ₫ 17.317,00 ₫ 17.472,00 ₫
CHF 22.830,00 ₫ 23.100,00 ₫ 23.608,00 ₫
EUR 25.833,00 ₫ 26.028,00 ₫ 26.278,00 ₫
GBP 28.852,00 ₫ 29.177,00 ₫ 29.585,00 ₫
HKD 2.947,00 ₫ 2.947,00 ₫ 3.013,00 ₫
JPY 210,50 ₫ 213,50 ₫ 215,79 ₫
KRW 18,41 ₫ 18,41 ₫ 20,92 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.745,00 ₫ 16.915,00 ₫ 17.110,00 ₫
USD 23.205,00 ₫ 23.255,00 ₫ 23.385,00 ₫

Giá vàng (Ngày16/06/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.720.000,00 ₫ 3.775.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.715.000,00 ₫ 3.780.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.715.000,00 ₫ 3.780.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.715.000,00 ₫ 3.780.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top