Tỉ giá ngoại tệ (Ngày27/06/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.975,00 ₫ 17.157,00 ₫ 17.344,00 ₫
CAD 16.890,00 ₫ 17.086,00 ₫ 17.238,00 ₫
CHF 23.023,00 ₫ 23.290,00 ₫ 23.497,00 ₫
EUR 25.132,00 ₫ 25.322,00 ₫ 25.553,00 ₫
GBP 28.388,00 ₫ 28.706,00 ₫ 29.156,00 ₫
HKD 2.881,00 ₫ 2.881,00 ₫ 2.951,00 ₫
JPY 199,88 ₫ 202,12 ₫ 204,05 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 16.114,00 ₫ 16.280,00 ₫ 16.487,00 ₫
USD 22.670,00 ₫ 22.690,00 ₫ 22.790,00 ₫

Giá vàng (Ngày27/06/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.611.000,00 ₫ 3.643.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.606.000,00 ₫ 3.648.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.606.000,00 ₫ 3.648.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.606.000,00 ₫ 3.648.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top