Tỉ giá ngoại tệ (Ngày23/02/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.435,00 ₫ 17.620,00 ₫ 17.817,00 ₫
CAD 17.601,00 ₫ 17.801,00 ₫ 17.986,00 ₫
CHF 23.822,00 ₫ 24.092,00 ₫ 24.300,00 ₫
EUR 27.576,00 ₫ 27.771,00 ₫ 28.028,00 ₫
GBP 31.035,00 ₫ 31.360,00 ₫ 31.847,00 ₫
HKD 2.868,00 ₫ 2.868,00 ₫ 2.938,00 ₫
JPY 207,01 ₫ 210,01 ₫ 212,61 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 16.876,00 ₫ 17.046,00 ₫ 17.273,00 ₫
USD 22.600,00 ₫ 22.650,00 ₫ 22.760,00 ₫

Giá vàng (Ngày23/02/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.690.000,00 ₫ 3.718.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.685.000,00 ₫ 3.723.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.685.000,00 ₫ 3.723.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.685.000,00 ₫ 3.723.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top