Tỉ giá ngoại tệ (Ngày22/03/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.194,00 ₫ 16.379,00 ₫ 16.558,00 ₫
CAD 17.071,00 ₫ 17.271,00 ₫ 17.449,00 ₫
CHF 22.770,00 ₫ 23.040,00 ₫ 23.578,00 ₫
EUR 25.899,00 ₫ 26.094,00 ₫ 26.373,00 ₫
GBP 29.862,00 ₫ 30.187,00 ₫ 30.649,00 ₫
HKD 2.921,00 ₫ 2.921,00 ₫ 2.991,00 ₫
JPY 205,36 ₫ 208,36 ₫ 210,90 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.899,00 ₫ 17.069,00 ₫ 17.288,00 ₫
USD 23.105,00 ₫ 23.155,00 ₫ 23.255,00 ₫

Giá vàng (Ngày22/03/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.655.000,00 ₫ 3.681.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.650.000,00 ₫ 3.686.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.650.000,00 ₫ 3.686.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.650.000,00 ₫ 3.686.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top