Tỉ giá ngoại tệ (Ngày20/04/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.468,00 ₫ 17.653,00 ₫ 17.855,00 ₫
CAD 17.754,00 ₫ 17.954,00 ₫ 18.142,00 ₫
CHF 22.958,00 ₫ 23.228,00 ₫ 23.788,00 ₫
EUR 27.833,00 ₫ 28.028,00 ₫ 28.283,00 ₫
GBP 31.726,00 ₫ 32.051,00 ₫ 32.550,00 ₫
HKD 2.868,00 ₫ 2.868,00 ₫ 2.937,00 ₫
JPY 207,54 ₫ 210,54 ₫ 215,00 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 17.110,00 ₫ 17.280,00 ₫ 17.510,00 ₫
USD 22.685,00 ₫ 22.735,00 ₫ 22.825,00 ₫

Giá vàng (Ngày20/04/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.683.000,00 ₫ 3.713.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.678.000,00 ₫ 3.718.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.678.000,00 ₫ 3.718.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.678.000,00 ₫ 3.718.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top