Tỉ giá ngoại tệ (Ngày24/06/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.739,00 ₫ 16.924,00 ₫ 17.118,00 ₫
CAD 16.944,00 ₫ 17.144,00 ₫ 17.324,00 ₫
CHF 22.606,00 ₫ 22.876,00 ₫ 23.418,00 ₫
EUR 26.340,00 ₫ 26.535,00 ₫ 26.783,00 ₫
GBP 29.798,00 ₫ 30.123,00 ₫ 30.593,00 ₫
HKD 2.880,00 ₫ 2.880,00 ₫ 2.949,00 ₫
JPY 203,41 ₫ 206,41 ₫ 208,97 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 16.558,00 ₫ 16.728,00 ₫ 16.947,00 ₫
USD 22.780,00 ₫ 22.830,00 ₫ 22.920,00 ₫

Giá vàng (Ngày24/06/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.665.000,00 ₫ 3.705.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.660.000,00 ₫ 3.710.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.660.000,00 ₫ 3.710.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.660.000,00 ₫ 3.710.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top