Tỉ giá ngoại tệ (Ngày28/04/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.709,00 ₫ 16.888,00 ₫ 17.080,00 ₫
CAD 16.409,00 ₫ 16.599,00 ₫ 16.745,00 ₫
CHF 22.495,00 ₫ 22.757,00 ₫ 22.961,00 ₫
EUR 24.397,00 ₫ 24.582,00 ₫ 24.807,00 ₫
GBP 28.765,00 ₫ 29.087,00 ₫ 29.546,00 ₫
HKD 2.886,00 ₫ 2.886,00 ₫ 2.956,00 ₫
JPY 201,09 ₫ 203,34 ₫ 205,27 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 16.002,00 ₫ 16.167,00 ₫ 16.381,00 ₫
USD 22.660,00 ₫ 22.680,00 ₫ 22.780,00 ₫

Giá vàng (Ngày28/04/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.660.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.655.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.655.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.655.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top