Tỉ giá ngoại tệ (Ngày29/03/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.105,00 ₫ 17.288,00 ₫ 17.480,00 ₫
CAD 16.750,00 ₫ 16.944,00 ₫ 17.095,00 ₫
CHF 22.740,00 ₫ 23.004,00 ₫ 23.203,00 ₫
EUR 24.434,00 ₫ 24.618,00 ₫ 24.850,00 ₫
GBP 28.078,00 ₫ 28.392,00 ₫ 28.839,00 ₫
HKD 2.897,00 ₫ 2.897,00 ₫ 2.967,00 ₫
JPY 202,67 ₫ 204,93 ₫ 206,87 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 16.064,00 ₫ 16.229,00 ₫ 16.443,00 ₫
USD 22.720,00 ₫ 22.740,00 ₫ 22.815,00 ₫

Giá vàng (Ngày29/03/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.640.000,00 ₫ 3.670.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.635.000,00 ₫ 3.675.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.635.000,00 ₫ 3.675.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.635.000,00 ₫ 3.675.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top