Tỉ giá ngoại tệ (Ngày18/08/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.644,00 ₫ 17.829,00 ₫ 18.036,00 ₫
CAD 17.656,00 ₫ 17.856,00 ₫ 18.012,00 ₫
CHF 23.249,00 ₫ 23.519,00 ₫ 23.722,00 ₫
EUR 26.335,00 ₫ 26.530,00 ₫ 26.773,00 ₫
GBP 28.697,00 ₫ 29.022,00 ₫ 29.472,00 ₫
HKD 2.870,00 ₫ 2.870,00 ₫ 2.940,00 ₫
JPY 203,49 ₫ 206,49 ₫ 208,49 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 16.359,00 ₫ 16.529,00 ₫ 16.745,00 ₫
USD 22.660,00 ₫ 22.680,00 ₫ 22.770,00 ₫

Giá vàng (Ngày18/08/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.620.000,00 ₫ 3.650.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.615.000,00 ₫ 3.655.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.615.000,00 ₫ 3.655.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.615.000,00 ₫ 3.655.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top