Tỉ giá ngoại tệ (Ngày21/08/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.441,00 ₫ 15.626,00 ₫ 15.768,00 ₫
CAD 17.140,00 ₫ 17.340,00 ₫ 17.493,00 ₫
CHF 23.129,00 ₫ 23.399,00 ₫ 23.905,00 ₫
EUR 25.422,00 ₫ 25.617,00 ₫ 25.855,00 ₫
GBP 27.649,00 ₫ 27.974,00 ₫ 28.354,00 ₫
HKD 2.926,00 ₫ 2.926,00 ₫ 2.991,00 ₫
JPY 213,36 ₫ 216,36 ₫ 218,61 ₫
KRW 17,93 ₫ 17,93 ₫ 20,38 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.477,00 ₫ 16.647,00 ₫ 16.836,00 ₫
USD 23.085,00 ₫ 23.135,00 ₫ 23.265,00 ₫

Giá vàng (Ngày21/08/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 4.130.000,00 ₫ 4.180.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 4.125.000,00 ₫ 4.185.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 4.125.000,00 ₫ 4.185.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 4.125.000,00 ₫ 4.185.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top