Tỉ giá ngoại tệ (Ngày13/12/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.805,00 ₫ 16.990,00 ₫ 17.179,00 ₫
CAD 17.398,00 ₫ 17.598,00 ₫ 17.752,00 ₫
CHF 22.536,00 ₫ 22.806,00 ₫ 23.008,00 ₫
EUR 26.431,00 ₫ 26.626,00 ₫ 26.874,00 ₫
GBP 29.757,00 ₫ 30.082,00 ₫ 30.549,00 ₫
HKD 2.874,00 ₫ 2.874,00 ₫ 2.943,00 ₫
JPY 196,08 ₫ 199,08 ₫ 201,01 ₫
NOK 2.871,00 ₫ 2.871,00 ₫ 2.961,00 ₫
SGD 16.532,00 ₫ 16.702,00 ₫ 16.918,00 ₫
USD 22.615,00 ₫ 22.665,00 ₫ 22.755,00 ₫

Giá vàng (Ngày13/12/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.625.000,00 ₫ 3.657.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.620.000,00 ₫ 3.662.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.620.000,00 ₫ 3.662.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.620.000,00 ₫ 3.662.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top