Tỉ giá ngoại tệ (Ngày22/07/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.830,00 ₫ 17.015,00 ₫ 17.212,00 ₫
CAD 17.240,00 ₫ 17.440,00 ₫ 17.625,00 ₫
CHF 22.679,00 ₫ 22.949,00 ₫ 23.494,00 ₫
EUR 26.692,00 ₫ 26.887,00 ₫ 27.145,00 ₫
GBP 29.728,00 ₫ 30.053,00 ₫ 30.525,00 ₫
HKD 2.901,00 ₫ 2.901,00 ₫ 2.971,00 ₫
JPY 202,36 ₫ 205,36 ₫ 207,89 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 16.637,00 ₫ 16.807,00 ₫ 17.029,00 ₫
USD 22.965,00 ₫ 23.015,00 ₫ 23.095,00 ₫

Giá vàng (Ngày22/07/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.653.000,00 ₫ 3.695.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.648.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.648.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.648.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top