Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Giám đốc Nam A Bank - Chi nhánh Hà Nội Hà Nội 30/06/2017 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính TP HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
4 Phó Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu, Đà Nẵng 30/06/2017 Xem chi tiết
5 Giám đốc PGD TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 30/06/2017 Xem chi tiết
6 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng 30/06/2017 Xem chi tiết
7 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 30/06/2017 Xem chi tiết
8 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh TP.HCM, Cần Thơ 30/06/2017 Xem chi tiết
9 Chuyên viên – Phòng Quản lý Giao dịch và Kho quỹ TP HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
10 Chuyên viên Tư vấn Bến Tre, Đồng Nai 30/06/2017 Xem chi tiết
11 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 30/06/2017 Xem chi tiết
12 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 30/06/2017 Xem chi tiết
13 Chuyên viên Thu hồi nợ Thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
14 Phó Giám đốc Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
15 Phó Phòng Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP.HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
16 Chuyên viên vận hành Trung tâm Thẻ TP. HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ TP. HCM 30/06/2017 Xem chi tiết
18 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản lý Giao dịch và Kho quỹ Xem chi tiết
19 Chuyên viên Quản lý chất lượng giao dịch tại Quầy TP HCM 20/07/2017 Xem chi tiết
20 Trưởng bộ phận Phòng Quản trị Nguồn vốn Xem chi tiết
[1]23  
Top