Tiết kiệm trả lãi ngay

Tiết kiệm trả lãi ngay là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng được quyền lãnh lãi ngay tại thời điểm gửi tiền.

Đối tượng
Trả lời

Cá nhân người Việt Nam.

Cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Tiện ích
Trả lời

Nhận lãi ngay tại thời điểm mở sổ tiết kiệm..

Chủ động sử dụng nguồn tiền lãi trong việc chi tiêu mà không cần đến kỳ hạn gửi.

Được hưởng lãi suất hấp dẫn, được bảo hiểm tiền gửi.

Dễ dàng kiểm tra số dư với dịch vụ Internet Banking.

Cầm cố để vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Nam A Bank.

Xác nhận số dư để chứng minh năng lực tài chính cá nhân.

Có thể gửi và rút vốn tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Nam A Bank trên toàn quốc.

Đặc tính
Trả lời

Loại tiền gửi: VND

Kỳ hạn: từ 01 – 36 tháng

Số dư tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND

Cách thức trả lãi: lãi trả ngay tại thời điểm khách hàng mở sổ tiết kiệm và trả lãi vào đầu mỗi kỳ tái tục.

Thủ tục
Trả lời

Điền thông tin vào Phiếu lưu (theo mẫu)

    + Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (Bản chính hoặc bản sao có công chứng).

    + Người nước ngoài: Hộ chiếu/Thẻ thường trú/Thẻ tạm trú, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản chính).

Liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top