CHÍNH SÁCH MIỄN THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN HAPPYPAY (QR CODE)

 1. Sản phẩm/Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ thanh toán HappyPay (QR Code)
 2. Thời gian áp dụng: Đến hết 30/04/2020.
 3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng Cá nhân và Khách hàng Tổ Chức đang hoạt động kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Phạm vi thực hiện: Tất cả các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) có triển khai Dịch vụ thanh toán HappyPay của Nam A Bank.
 5. Điều kiện tham gia:
  • Có tài khoản thanh toán tại Nam A Bank;
  • Đăng ký thành công Dịch vụ thanh toán HappyPay.
 6. Nội dung ưu đãi: Miễn thu phí dịch vụ 06 tháng đối với ĐVCNTT đăng ký Dịch vụ thanh toán HappyPay thành công trong thời hạn diễn ra chương trình.
 7. Liên hệ: Vui lòng liên hệ điểm giao dịch trực thuộc Nam A Bank gần nhất hoặc Hotline 1900 6679 để dược tư vấn chi tiết.
 8. Hướng dẫn đăng ký: