Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Nghiệp vụ CoreBanking Hội sở - HCM 29/12/2019
02 Chuyên viên thiết kế – Phòng Thương hiệu Hội sở - HCM 29/12/2019
03 Chuyên viên Digital Marketing Hội sở - HCM 29/12/2019
04 Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro Hội sở - HCM
 
29/12/2019
05 Chuyên viên Quản lý rủi ro (Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường)

Hội sở - HCM

29/12/2019
06 Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)
Hội sở - HCM
29/12/2019
07 Chuyên viên Xử lý nợ Hội Sở - HCM 29/12/2019
08 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - HCM 29/12/2019
09 Lễ tân - Hội sở Hội sở - HCM 29/12/2019
10 Thực tập sinh 2019 HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 29/12/2019