Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống Hội sở - HCM 31/01/2020
02 Chuyên viên lập trình triển khai ebanking Hội sở - HCM 31/01/2020
03 Chuyên viên PR - Phòng Thương Hiệu Hội sở - HCM 31/01/2020
04 Chuyên viên Nghiệp vụ CoreBanking Hội sở - HCM 31/01/2020
05 Chuyên viên thiết kế – Phòng Thương hiệu Hội sở - HCM 31/01/2020
06 Chuyên viên Digital Marketing Hội sở - HCM 31/01/2020
07 Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro Hội sở - HCM
 
31/01/2020
08 Chuyên viên Quản lý rủi ro (Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường)

Hội sở - HCM

31/01/2020
09 Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)
Hội sở - HCM
31/01/2020
10 Chuyên viên Xử lý nợ Hội Sở - HCM 31/01/2020
11 Lễ tân - Hội sở Hội sở - HCM 31/01/2020
12 Thực tập sinh 2019 HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 31/01/2020