Khuyến mãi

Với mong muốn giúp Quý Khách hàng Tiết kiệm - Nhanh chóng - An toàn - Hiệu quả, Nam A Bank cung cấp “Dịch vụ Chi lương” với nhiều tiện ích thiết thực nhất.

Là chương trình cho vay ưu đãi lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay mua đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Là chương trình cho vay ưu đãi lãi suất cho khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân có nhu cầu sử dụng vốn cho các mục đích sau: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường; Các mục đích khác góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải và không tổn hại môi trường, xã hội.

Đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.