Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
02 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
03 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
04 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

31/03/2020
05 Kiểm soát viên

Nghệ An

31/01/2020
06 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/01/2020
07 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/01/2020
08 Phó Giám đốc Chi nhánh Phan Thiết 31/01/2020
09 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ, Nghệ An 31/01/2020
10 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

31/01/2020
11 Trưởng phòng kinh doanh
Hà Nội, Phú Thọ 31/01/2020
12 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 31/01/2020
13 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

HCM

31/01/2020
14 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Phan Thiết 31/01/2020
15 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Phan Thiết, Đồng Nai 31/01/2020
16 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/01/2020
17 Giao dịch viên
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/01/2020
18 Giao dịch viên

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/01/2020
19 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Phan Thiết

31/01/2020
20 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội

31/01/2020