Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/07/2020
02 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An. 31/07/2020
03 Nhân viên tạp vụ Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/07/2020
04 Nhân viên kế toán Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An. 31/07/2020
05 Giám đốc Phòng giao dịch

HCM

31/07/2020
06 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/07/2020
07 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/07/2020
08 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/07/2020
09 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

31/07/2020
10 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/07/2020
11 Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/07/2020
12 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ 31/07/2020
13 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

31/07/2020
14 Trưởng phòng cá nhân
Nghệ An, Phú Thọ 31/07/2020
15 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 31/07/2020
16 Kiểm soát viên

Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, PGD Tân Biên, PGD Tân Thành, PGD Long Thành

31/07/2020
17 Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN

HCM

31/07/2020
18 Trưởng Bộ phận Kinh doanh

HCM

31/07/2020
19 Hành chính Chi nhánh

HCM

31/05/2020
20 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

HCM

31/07/2020