Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/11/2020
02 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An. 30/11/2020
03 Nhân viên kế toán Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An. 30/11/2020
04 Giám đốc Phòng giao dịch

HCM

30/11/2020
05 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

30/11/2020
06 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

30/11/2020
07 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

30/09/2020
08 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

30/11/2020
09 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ 30/11/2020
10 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

30/11/2020
11 Trưởng phòng cá nhân
Nghệ An, Phú Thọ 30/11/2020
12 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 30/11/2020
13 Kiểm soát viên

Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, PGD Tân Biên, PGD Tân Thành, PGD Long Thành

30/11/2020
14 Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN

HCM

30/11/2020
15 Trưởng Bộ phận Kinh doanh

HCM

30/11/2020
16 Hành chính Chi nhánh

HCM

30/11/2020
17 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

HCM

30/11/2020
18 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bình Thuận, Tân Biên, Bà Rịa, Tân Thành. 30/11/2020
19 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bình Thuận 30/11/2020
20 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu 30/11/2020