Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Hội sở - HCM 29/12/2019
02 Chuyên viên Tư vấn Hội Sở (HCM) 29/12/2019
03 Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ
Hội Sở (HCM) 29/12/2019
04 Chuyên viên quản lý giao dịch và kho quỹ (Bộ phận quản lý giao dịch tại quầy)
Hội Sở (HCM) 29/12/2019
05 Nhân viên bảo vệ Hội Sở (HCM) 29/12/2019
06 Giám đốc Phòng Giao dịch

Đồng Nai

29/12/2019
07 Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu
Hội sở - HCM 29/12/2019
08 Chuyên viên Thanh toán quốc tế
Hội sở - HCM 29/12/2019
09 Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
Hội sở - HCM 29/12/2019
10 Chuyên viên Thanh toán trong nước Hội sở - HCM 29/12/2019
11 Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Phòng Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế - Hội Sở (HCM) 29/12/2019
12 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Hội sở - HCM 29/12/2019
13 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - HCM 29/12/2019
14 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 29/12/2019
15 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
16 Giám đốc Chi nhánh Nghệ An 29/12/2019
17 Phó Giám đốc Chi nhánh Phan Thiết 29/12/2019
18 Chuyên viên bán hàng trực tiếp

Hà Nội

29/12/2019
19 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ, Nghệ An 29/12/2019
20 Chuyên viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh

29/12/2019