Ưu đãi khác

Thời gian triển khai: Đến hết 31/12/2018
Đối tượng:

Khách hàng Cá nhân gửi tiết kiệm VND
Khách hàng Pháp nhân mở Hợp đồng tiền gửi VND

Thời gian triển khai:  Từ 17/08/2015 – 17/11/2015
Đối tượng: Khách hàng sử dụng dịch vụ (tại mục 2) Topup, Bill Payment và VnPayment của Nam A Bank.
Thời gian triển khai: Từ ngày 01/12/2016 – 31/01/2017.
Đối tượng:

Dành cho khách hàng cá nhân của Nam A Bank thanh toán hóa đơn truyền hình qua Payoo.

Thời gian triển khai: Từ 26/03/2016 đến 26/09/2016 
Đối tượng:

- Khách hàng Cá nhân/ Hộ kinh doanh
- Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian triển khai: Từ 15/01/2013 đến 28/02/2013.
Đối tượng:

Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ VnTopup của Ngân hàng TMCP Nam Á không bao gồm Khách hàng là CBNV Ngân hàng Nam Á