Ưu đãi khác

Thời gian triển khai:  Từ 02/01/2014 đến ngày 28/02/2014 (hoặc đến khi hết quà tặng)
Đối tượng:

Khách hàng là cá nhân sử dụng dịch vị nhận tiền hoặc gửi tiền qua dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union trong thời gian khuyến mại.

Thời gian triển khai:  Từ ngày 15/01/2014 đến hết ngày 14/04/2014 (hoặc đến khi hết quà)
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ TOPUP của Ngân hàng TMCP Nam Á

Thời gian triển khai:  Từ 10/10/2016 - 02/12/2016 (chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc khi hết thời gian triển khai chương trình).
Đối tượng: