Ưu đãi tiền gửi

Thời gian triển khai:  Từ 23/12/2015 đến hết ngày 31/01/2016
Đối tượng:

 Khách hàng Cá nhân gửi Tiết Kiệm Thông Thường VND 

Thời gian triển khai:  
Đối tượng:

Dành cho khách hàng mới

Thời gian triển khai:  Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 28/06/2016
Đối tượng:

Dành cho khách hàng cá nhân đăng ký mới hoặc đang sử dụng Internet Banking của Nam A Bank.

Thời gian triển khai:  Từ 06/06/2016 đến 31/07/2016
Đối tượng:

Với mỗi giao dịch nhận tiền thông qua dịch vụ WU, Khách hàng sẽ có 1 mã số chuyển tiền (MTCN) tương ứng.

Thời gian triển khai: Từ ngày 24/12/2016 – 01/01/2017.
Đối tượng:

Dành cho khách hàng cá nhân có sử dụng Internet Banking của Nam A Bank.