Ưu đãi tiền gửi

Thời gian triển khai:  Từ 19/12/2016 đến 20/02/2017 (chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc khi hết thời gian triển khai chương trình)
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân

Thời gian triển khai: Từ ngày 30/12/2016 đến ngày 30/01/2017.
Đối tượng:

Tặng tiền thưởng cho Khách hàng cá nhân khi tham gia chương trình. 

Thời gian triển khai: Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 20/05/2017.
Đối tượng:

Tặng tiền thưởng cho Khách hàng cá nhân khi tham gia chương trình. 

Thời gian triển khai: Từ 07/07/2017 đến 04/10/2017
Đối tượng:

Tặng tiền cho Khách hàng cá nhân (CIF mới) mở tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT) và đăng ký một trong các dịch vụ ngân hàng điện tử (gồm Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking) hoặc gói Combo.
Tặng tiền cho Khách hàng cá nhân nạp tiền điện thoại qua Vnpay thành công trên 
Mobile Banking.
Quay số điện tử trúng thưởng cuối chương trình khi thực hiện giao dịch trên Mobile Banking.

Thời gian triển khai: Từ 15/08/2017 đến hết 10/11/2017
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân chuyển tiền du học.