Ưu đãi tiền gửi

Thời gian triển khai: Từ ngày 20/11/2015 đến ngày 20/01/2016.
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ebanking (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking) hoặc thanh toán hóa đơn tự động và có phát sinh giao dịch thanh toán hóa đơn thành công qua Payoo.