Vị trí thực tập

STT Chức danh thực tập Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
01 Thực tập sinh Chuyên viên Kinh doanh thẻ Hội sở - HCM 29/12/2019
02 Thực tập sinh Chuyên viên Bán hàng trực tiếp Hội sở - HCM 29/12/2019
03 Thực tập sinh Chuyên viên Quan hệ khách hàng HCM, HCM, CM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 29/12/2019
04 Thực tập sinh Giao dịch viên HCM, CM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 29/12/2019
05 Thực tập sinh 2019 HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 29/12/2019