Giới thiệu

 

Tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến, giúp tối đa hóa bảo mật cho chủ thẻ Nam A Bank Mastercard khi giao dịch online tại các website có tham gia dịch vụ “Mastercard SecureCode”.

Thông tin dịch vụ

Trong quá trình giao dịch, chủ thẻ được yêu cầu nhập Mật khẩu OTP (One Time Password). Mật khẩu này sẽ do Nam A Bank cung cấp qua SMS/ Email đăng ký của chủ thẻ để hoàn tất quá trình thanh toán sau khi nhập các thông tin thẻ cơ bản. Nếu chủ thẻ nhập không chính xác hoặc đóng cửa sổ này, giao dịch thanh toán sẽ không thành công.

Cách thức thực hiện

  • Bước 1: Chọn hàng hóa/dịch vụ từ website trực tuyến có tham gia dịch vụ.
  • Bước 2: Nhập các thông tin thanh toán theo yêu cầu.
  • Bước 3: Lựa chọn hình thức nhận mật khẩu xác thực giao dịch qua SMS/ Email (cho mỗi lần giao dịch).
  • Bước 4: Nhập mật khẩu xác thực giao dịch được cung cấp bởi Nam A Bank qua SMS/ Email.
  • Bước 5: Mật khẩu sẽ được Nam A Bank kiểm tra và xác thực.
  • Bước 6: Giao dịch sẽ được tiếp tục xử lý và hoàn tất.

Đối với những khách hàng đã đăng ký dịch vụ E-Commerce sẽ được tự động đăng ký tiện ích 3D Secure kèm theo.