Giới thiệu

Gói sản phẩm “Happy Lady”

Gói sản phẩm “Happy Lady” ban hành nhằm tôn vinh và mang lại những ưu đãi vượt trội dành riêng cho khách hàng nữ giao dịch tại Nam A Bank. Đây là sản phẩm kết hợp Tiền gửi tiết kiệm, Tiền vay, Tài khoản thanh toán, Gói Tài khoản Tối ưu, Gói combo và Thẻ tín dụng quốc tế do Nam A Bank phát hành.

Giới thiệu

Lợi ích sản phẩm

Khách hàng thỏa điều kiện tham gia Gói sản phẩm Happy Lady sẽ được hưởng các đặc quyền ưu đãi (*) như sau:

  • Ưu đãi tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm:

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn lãi suất Tiết kiệm thông thường

  • Ưu đãi Tài khoản thanh toán

Miễn phí duy trì số dư trên Tài khoản thanh toán

  • Ưu đãi giảm lãi suất cho vay
Khoản mục
Gói 1 -
NĂNG ĐỘNG
Gói 2 -
HIỆN ĐẠI
Gói 3 - 
THÀNH CÔNG
Gói 4 -
 HẠNH PHÚC
 Khách hàng mới
 Tối đa 0.3%/năm trong 06 tháng đầu tiên
 Tối đa 0.5%/năm trong 06 tháng đầu tiên
 Tối đa 0.8%/năm trong 06 tháng đầu tiên
 Tối đa 1.0%/năm trong 06 tháng đầu tiên
 Khách hàng hiện hữu
 Tối đa 0.3%/năm trong 03 tháng đầu tiên
 Tối đa 0.5%/năm trong 03 tháng đầu tiên
 Tối đa 0.8%/năm trong 03 tháng đầu tiên
 Tối đa 1.0%/năm trong 03 tháng đầu tiên
  • Ưu đãi Gói Combo, Gói tài khoản tối ưu.
Khoản mục
Gói 1 -
NĂNG ĐỘNG
Gói 2 -
HIỆN ĐẠI
Gói 3 - 
THÀNH CÔNG
Gói 4 -
 HẠNH PHÚC
Ưu đãi Gói combo
-  Giảm 50% phí sử dụng Gói combo tháng đầu tiên
-  Miễn phí 1 tháng đầu phí sử dụng gói Combo
-  Miễn phí 2 tháng đầu phí sử dụng gói Combo
-  Miễn phí 3 tháng đầu phí sử dụng gói Combo
Ưu đãi Gói Tài khoản tối ưu
-  Giảm 50% phí duy trì SDBQmin tháng đầu tiên (nếu có).
-  Giảm 50% phí duy trì SDBQmin tháng đầu tiên (nếu có).
-   Miễn phí duy trì SDBQmin tháng đầu tiên (nếu có).
-  Miễn phí duy trì SDBQmin tháng đầu tiên. (nếu có).
  • Ưu đãi thẻ tín dụng quốc tế JCB

+ Miễn phí thường niên trong 03 năm đầu sử dụng thẻ tín dụng Nam A Bank JCB Platinum.
+ Khách hàng được giảm giá ưu đãi lên đến 50% tại hơn 200 đối tác liên kết với Nam A Bank.
+ Trải nghiệm miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay hạng Thương gia tại hơn 60 sân bay ở Châu Á.
+ Và hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, du lịch,… trên toàn thế giới, đặc biệt tại Nhật Bản từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB.

  • Đối với khách hàng nữ là lãnh đạo của doanh nghiệp

+ Trường hợp xét khách hàng theo chính sách ưu đãi của tiền gửi, khách hàng được mặc định áp dụng theo Gói đặc quyền 4 – Hạnh phúc.


Đối tượng

Đối tượng

Khách hàng cá nhân là nữ

Đặc điểm sản phẩm

Khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện về tiền gửi hoặc tiền vay và các sản phẩm dịch vụ khác khi tham gia Gói sản phẩm Happy Lady như sau:

 

Khoản mục Gói 1 -
NĂNG ĐỘNG
Gói 2 -
HIỆN ĐẠI
Gói 3 - 
THÀNH CÔNG
Gói 4 -
 HẠNH PHÚC
Tiền gửi Tài khoản thanh toán
Tổng số dư tiền gửi từ 100 triệu< 500 triệu đồng; Tổng số dư tiền gửi từ 500 triệu< 01 tỷ đồng; Tổng số dư tiền gửi từ 1 tỷ <02 tỷ đồng; Tổng số dư tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên;
Tiền vay Dư nợ từ 300 triệu < 800 triệu đồng; Dư nợ từ 800 triệu < 1,5 tỷ đồng; Dư nợ từ 1,5 tỷ < 03 tỷ đồng; Dư nợ từ 03 tỷ đồng trở lên;

- Tài khoản thanh toán; và

- Đang sử dụng thẻ tín dụng hoặc sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.

- Tài khoản thanh toán;

- Đang sử dụng đồng thời thẻ tín dụng và sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.

(*) Điều kiện áp dụng sẽ được hiệu chỉnh theo từng thời kỳ theo quy định Nam A Bank

Đăng ký mở tài khoản

Khuyến mãi

Đăng ký dịch vụ

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm & sử dụng dịch vụ của Nam A Bank.

Vui lòng điền các thông tin bên dưới, Nam A Bank sẽ liên lạc với Quý khách trong 24h