Giới thiệu

 

NAM A BANK CONTACTLESS - CHẠM LÀ THANH TOÁN

Thẻ Nam A Bank Mastercard giờ đây đã được tích hợp thêm công nghệ thanh toán không tiếp xúc (Contactless) an toàn và tiện lợi hơn cho khách hàng. Bạn đã khám phá chưa?

Thông tin dịch vụ

Nam A Bank Contactless là công nghệ thanh toán thẻ không tiếp xúc mang đến cho chủ thẻ Nam A Bank những trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn:

  • Chỉ cần CHẠM hoặc đặt thẻ trước máy POS/mPOS có biểu tượng chấp nhận Contactless để thanh toán.
  • Không cần quẹt thẻ trên dải từ hay con Chip.
  • An tâm vì giao dịch thanh toán vẫn được bảo mật tối đa.

 

 Khách hàng có thể nhận diện các thẻ Nam A Bank có Contactless thông qua biểu tượng wifi nằm ngang    được in trên mặt trước thẻ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

CÁC ĐIỂM CHẤP NHẬN THẺ NAM A BANK CONTACTLESS

 

Tất cả những đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn cầu có biểu tượng