Thông báo về việc điều chỉnh Biểu lãi suất huy động & biểu lãi suất cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân

  Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 (gọi tắt là công văn 419);

  Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 (gọi tắt là công văn 420).

  1. Ngày 16/03/2020 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 419 về việc áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, với các nội dung điều chỉnh chính như sau:

  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.
  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

  2. Nhằm tuân thủ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Nam A Bank đã thực hiện điều chỉnh biểu lãi suất huy động đồng Việt Nam. Do đó, tất cả các khoản tiền gửi phát sinh (mở mới/tái tục) kể từ ngày 17/03/2020 áp dụng biểu lãi suất mới do Nam A Bank ban hành có hiệu lực từ ngày 17/03/2020 và các văn bản bổ sung, thay thế từng thời kỳ.

  Chi tiết biểu lãi suất huy động được niêm yết công khai trên Website Nam A Bank (tham khảo biểu lãi suất tại đây) và niêm yết tại quầy giao dịch.

  3. Cùng ngày 16/03/2020 Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 420 về việc áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế với các nội dung điều chỉnh chính như sau: Từ ngày 17/03/2020, Ngân hàng Nam Á chính thức áp dụng giảm lãi suất cho vay 0.5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên, mức lãi suất cho vay sau khi giảm là 5.5%/năm.

  • Hiệu lực áp dụng Biểu lãi suất huy động & biểu lãi suất cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân từ ngày 17/03/2020.

  Nam A Bank kính thông báo đến Qúy khách hàng thông tin và Qúy khách hàng vui lòng liên hệ Đơn vị kinh doanh của Nam A Bank để được cập nhật lãi suất mới (nếu có).

  Nam A Bank trân trọng cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank và rất mong nhận được sự ủng hộ của Qúy khách hàng trong thời gian sắp tới.

  Trân trọng,