LAGUNA LĂNG CÔ RESORT
LAGUNA LĂNG CÔ RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
CHI LINH STAR GOLF CLUB
CHI LINH STAR GOLF CLUB

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
DAI LAI GOLF CLUB
DAI LAI GOLF CLUB

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT
FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC QUY NHON BEACH & GOLF RESORT
FLC QUY NHON BEACH & GOLF RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: khu 4, Nhơn Lý - Bãi biển Cái Tiến, xã Nhơn Lý, Bình Định

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT
FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC SẦM SƠN BEACH & GOLF RESORT
FLC SẦM SƠN BEACH & GOLF RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020