Thẻ ghi nợ

Mastercard Debit
  • Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM nội địa
  • Chạm là thanh toán với công nghệ contactless
  • Hưởng lãi trên số dư trong tài khoản thẻ
  • Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng
  • Quản lý tài khoản 24/7 qua dịch vụ Internet/Mobile Banking, SMS Banking
So sánh