Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 02:39
Ngày 12/11/2019 theo bảng tỷ giá hiện hành