Cách thức nộp hồ sơ

1. Nộp hồ sơ ONLINE (Tại đây) hoặc

 

2. Nộp hồ sơ qua email :

Bước 1: Dowload phiếu thông tin

  Nếu là ứng viên:  Phiếu thông tin ứng viên (tại đây)

  Nếu là Sinh viên: Phiếu thông tin Sinh viên (tại đây)

Bước 2. Gửi phiếu thông tin về email: tuyendung@namabank.com.vn

Cách thức ghi tiêu đề: Địa điểm làm việc_Chức danh_Họ tên. Ví dụ: HCM_GIAMDOCPGD_NGUYEN VAN A

 

Lưu ý  Hồ sơ ứng viên sẽ được xem xét trong vòng 7  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ ứng viên. Hồ sơ đạt sẽ được liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email để sắp xếp thị thi tuyển/Phỏng vấn.

Khi tham dự vòng phỏng vấn ứng viên chỉ cần gửi Phiếu thông tin theo mẫu Nam A Bank. Bộ hồ sơ đầy đủ chỉ nộp khi ứng viên phỏng vấn có kết quả đạt. 

Cách thức nộp hồ sơ

Bộ hồ sơ dành cho ứng viên

 • Lý lịch tư pháp (Dành cho chức danh Giám đốc Chi nhánh)

 • Đơn ứng tuyển

 • Phiếu Thông tin ứng viên (có dán ảnh, ký tên) 

 • Sơ yếu lý lịch: bản chính có chứng thực của địa phương (thời hạn không quá 6 tháng)

 • Bằng cấp, chứng chỉ: Photo công chứng

 • Giấy khám sức khỏe: bản chính (thời hạn không quá 03 tháng)

 • CMND: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

 • Hộ khẩu: 2 bản Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

 • Quyết định nghỉ việc tại Đơn vị cũ (bổ sung trước ngày nhận việc)

 • Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động(nếu có).

Bộ hồ sơ dành cho ứng viên

Bộ hồ sơ thực tập

 • Đơn xin thực tập 

 • Phiếu Thông tin Sinh viên (Tải tại đây)

 • Sơ yếu lý lịch: bản chính có chứng thực của địa phương (thời hạn không quá 6 tháng)

 • Bảng điểm: Photo công chứng

 • Giấy khám sức khỏe: bản chính (thời hạn không quá 03 tháng)

 • CMND: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

 • Đề tài thực tập

Lưu ý: Ứng viên theo dõi thông tin tuyển dụng trên website Nam Á 

Bộ hồ sơ thực tập