Ưu đãi khác

Thời gian triển khai: Từ 14/10/2019 – 20/10/2019
Đối tượng:

Trên toàn hệ thống Nam A Bank

Thời gian triển khai: Từ 12/04/2018 – 12/04/2019
Đối tượng:

Mệnh giá mã thẻ điện thoại từ 100.000VND.

Thời gian triển khai: Đến hết 31/12/2018
Đối tượng:

Khách hàng Cá nhân gửi tiết kiệm VND
Khách hàng Pháp nhân mở Hợp đồng tiền gửi VND

Thời gian triển khai:  Từ 17/08/2015 – 17/11/2015
Đối tượng: Khách hàng sử dụng dịch vụ (tại mục 2) Topup, Bill Payment và VnPayment của Nam A Bank.
Thời gian triển khai: Từ ngày 01/12/2016 – 31/01/2017.
Đối tượng:

Dành cho khách hàng cá nhân của Nam A Bank thanh toán hóa đơn truyền hình qua Payoo.