Ưu đãi tiền vay

Thời gian triển khai: Kể từ ngày 07/ 04/ 2020 đến khi hết hạn mức chương trình hoặc đến khi có thông báo chấm dứt triển khai từ Nam A Bank.
Đối tượng khách hàng:

Cán bộ nhân viên (CBNV) đang công tác theo Hợp đồng lao động chính thức tại một trong các đơn vị sau:

  • Trường học công lập thuộc Bộ/ Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Các cơ sở giáo dục dân lập/ tư thục bao gồm trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các Trung tâm giáo dục thường xuyên.


Thời gian triển khai: Kể từ ngày 07/ 04/ 2020 đến khi hết hạn mức chương trình hoặc đến khi có thông báo chấm dứt triển khai từ Nam A Bank.
Đối tượng khách hàng:

Cán bộ nhân viên (CBNV) đang công tác theo Hợp đồng lao động chính thức tại một trong các đơn vị sau:

  • Cơ sở y tế nhà nước từ cấp xã/phường trở lên;
  • Sở hoặc phòng y tế.


Thời gian triển khai:
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân có phát sinh nhu cầu vay vốn trong thời gian triển khai chương trình

Thời gian triển khai:
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân khu vực Miền trung và Tây Nguyên
Khách hàng cá nhân khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ