Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
02 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
03 Giao dịch viên
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
04 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

29/12/2019
05 Nhân viên Ngân quỹ

Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

29/12/2019
06 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

An Giang, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

29/12/2019
07 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre.

29/12/2019
08 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Long An, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
09 Phó Giám đốc Chi nhánh An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
10 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
11 Kiểm soát viên

Kiên Giang

29/12/2019
12 Chuyên viên Tư vấn

Bạc Liêu, Đồng Tháp

29/12/2019
13 Nhân viên Bảo vệ Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ 29/12/2019
14 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

29/12/2019
15 Nhân viên hành chánh Chi nhánh An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp
29/12/2019
16 Nhân viên Lái xe An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019
17 Nhân viên Tạp vụ An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp 29/12/2019