Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - HCM 30/11/2020
02 Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
Hội sở - HCM 30/11/2020
03 Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng Hội sở - HCM 30/11/2020
04 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp

Hội sở - HCM

30/11/2020
05 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

30/11/2020
06 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ Hội sở - HCM 30/11/2020
07 Chuyên viên Tuyển dụng (Phụ trách mảng tạo nguồn)

Hộ sở - HCM

30/11/2020
08 Chuyên viên IT Hội sở - HCM 30/11/2020
09 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - HCM 30/11/2020
10 Nhân viên Ngân quỹ

Hội sở - HCM

30/11/2020
11 Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Hội sở - HCM 30/11/2020
12 Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu
Hội sở - HCM 30/11/2020
13 Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
Hội sở - HCM 30/11/2020
14 Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK Hội Sở - HCM
 
30/11/2020
15 Thực tập sinh Chuyên viên Quan hệ khách hàng HCM, HCM, CM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 30/11/2020
16 Thực tập sinh Giao dịch viên HCM, CM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 30/11/2020
17 Chuyên viên Thẩm định Thẻ - Trung tâm Thẻ Hội sở - HCM  30/11/2020
18 Nhân viên Bảo vệ nội bộ

Hội sở - HCM

30/11/2020
19 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán Hội Sở - HCM
 
30/11/2020
20 Chuyên viên Vận hành kỹ thuật Hội sở - HCM 30/11/2020