Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - HCM 29/12/2019
02 Phó phòng Xử lý nợ
Hội Sở - HCM
29/12/2019
03 Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Phòng Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế - Hội Sở (HCM) 29/12/2019
04 Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
Hội sở - HCM 29/12/2019
05 Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế

Hội sở - HCM

29/12/2019
06 Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở
Hội sở - HCM 29/12/2019
07 Thực tập sinh Chuyên viên Kinh doanh thẻ Hội sở - HCM 29/12/2019
08 Thực tập sinh Chuyên viên Bán hàng trực tiếp Hội sở - HCM 29/12/2019
09 Thực tập sinh Chuyên viên Quan hệ khách hàng HCM, HCM, CM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 29/12/2019
10 Thực tập sinh Giao dịch viên HCM, CM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk LaK, ĐắK Nông, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội 29/12/2019
11 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ Hội sở - HCM 29/12/2019
12 Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Hậu kiểm)

Hội sở - HCM

29/12/2019
13 Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Hội sở - HCM 29/12/2019
14 Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Tổng hợp)

Hội sở - HCM

29/12/2019
15 Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô Hội sở - HCM 29/12/2019
16 Chuyên viên Phát triển Sản phẩm ngoại hối Hội sở - HCM 29/12/2019
17 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Hội sở - HCM 29/12/2019
18 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở - HCM 29/12/2019
19 Chuyên viên Thẩm định Thẻ - Trung tâm Thẻ Hội sở - HCM  29/12/2019
20 Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm Bán và Dịch vụ khách hàng Hội sở - HCM 29/12/2019